Udělení ocenění Města Orlová – Wiktor Macura

Jsme velice rádi, že Město Orlová rozhodlo o ocenění Wiktora Macury, který společně se svým otcem pravidelně na bohoslužbách zajišťují online přenosy prostednictvím našeho youtube kanálu Kostel pro všechny.

Město Orlová udělilo Wiktorovi Macurovi ocenění za přínosnou práci pro organizaci v sobotu 13.11.2021 v rámci Spolkového večera.

Fotografie naleznete zde.