5 SOLAS

os-cinco-pilares-da-reforma-protestante-1-638

 

Luther zpočátku neusiloval o založení nové církve,

ale o reformu stávající církve na základě těchto principů:

 

Sola gratia

Jen milost Boží může člověka ospravedlnit a dát mu spásu.

Sola fide

Jen víra může být odpovědí člověka na Boží nabídku spásy,

kdežto úsilí o dobré skutky není podmínkou („skutkářství“), nýbrž důsledkem víry.

Solus Christus

Jen samotná osoba, dílo a nauka Ježíše Krista je základem víry a vykoupení člověka.

Sola scriptura

Jen Písmo svaté, a ne tradice ani učitelský úřad, je závazné měřítko správné křesťanské víry.

Soli Deo Gloria

Jen Bohu patří sláva!