Rozloučení s prázdninami 2015

2015 Rozloučení s prázdninami 08V poslední prázdninovou neděli 30.8.2015 se uskutečnila tradiční akce Rozloučení s prázdninami, určená pro rodiče s dětmi. Program započal společnými bohoslužbami, kde jsme mohli shlédnout opravdu poslední táborový večerníček, dále se společníky Old Šetrným a Vinametem krásné pásmo fotografií z prázdnin a také nedílnou součástí byla modlitba a požehnání pro děti a učitele, kteří zahajují nový školní rok. Poté nás čekal pohádkový kvíz Vendulky a společný oběd. Odpoledne jsme si užili při indiánské bojovce a společném grilování klobásek. Byl to krásný a požehnaný den!

Fotografie z akce jsou zde.