100 LET ZVONŮ

 

Historie našich zvonů

Útržky kroniky Slezské církve evangelické a.v. v Orlové

Důlní škody a jejich vliv na zvony

Projekt obnovy zvonářského potenciálu evangelického kostela v Orlové (2008)

Fotografie z projektu obnovy (2008)

Fotografie ze slavnosti v roce 2008

Slavnost 100. výročí zavěšení zvonů v evangelickém kostele v Orlové – fotografie

∗∗∗

Zvony v Evangelickém kostele v Orlové:

Malý zvon darovali konfirmandé z roku 1918 a nápis na něm zněl: “Jezus Chrystus wczoraj i dziś, tenże i na wieki. Żyd.13,8 – Konfirmandzi roku 1918.“

Váha zvonu: 400 kg.

Střední zvon s nápisem: „Ale my lud Twój i owce pastwiska Twego, będziemy cię wysławiali, od narodu do narodu będziemy opowiadać chwałem Twoją.“, věnoval sboru podnikatel a presbyter Karol Wałowy s manželkou Helenou.

Váha zvonu: 607 kg.

Velký zvon byl hrazen ze sbírky mládeže a sborovníků. Na tomto zvonu je umístěn nápis: „Albowiem gruntu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, który jest Jezus Chrystus. 1 Kor.3,11“

Váha zvonu: 804 kg.