Děkovná bohoslužba za ukončení oprav na střeše

Děkovná bohoslužba za střechu 12V neděli 15.12.2013 se uskutečnila v kostele slavnostní chvíle – Děkovná bohoslužba za ukončení oprav na střeše. Celé tříleté úsilí, které mělo za cíl novou střechu kostela včetně věže, bylo zakončeno úspěšně.

Během celé doby jsme pociťovali Boží přízeň, která zapříčinila, že jsme nakonec obdrželi dotaci v rámci ROP Moravskoslezsko, dále dotaci od města Orlová a další dary. Nezanedbatelné je i to, že nám po celou dobu prací přálo počasí a samotná rekonstrukce mohla proběhnout během tří měsíců.

Jsme Pánu Bohu vděčni za jeho požehnání, ze kterého máme nyní užitek a uskutečněná bohoslužba byla  Jeho oslavě. Bohoslužby se zúčastnili zástupci firem, které se podíleli na přípravě a realizaci celého projektu. Pozvání přijal také biskup SCEAV, Jan Wacławek. Během bohoslužby zazpívalo pěvecké trio pod vedením Martiny Jurikové.

Třešničkou v neposlední řadě byla výstava kopií dokumentů, které byly objeveny v tubusu uloženém v kopuli věže kostela. Výstavu připravila Mgr.Anna Macurová.

Fotografie ze slavnosti najdete zde.