Životní situace

 

 

 

 

 

Bohoslužby jsou základním nosným prvkem života sboru. K bohoslužbám se scházíme v našem chrámu v neděli, ale také u příležitosti různých církevních svátků. Cílem bohoslužeb je povzbudit člověka ve víře v Boha, nebo mu na Pána Boha zřetelně ukázat. Ústředním prvkem bohoslužeb je zvěst Božího slova, společný zpěv, modlitby atd.

 

 

 

Křest je milostivým Božím skutkem (svátostí), ve kterém k sobě Bůh přijímá člověka. Proto zveme rodiče, aby přivedli své děti ke křtu. Nicméně, ke křtu voláme i dospělé, kteří nikdy pokřtěni nebyli a chtějí Hospodinu vydat svůj život. Křest dospělých musí být spojen s osobním vyznáním víry v Trojjediného Boha. Před samotným křtem je třeba absolvovat pohovor s pastorem.

 

 

 

Sňatky. Radostným obdobím života je vstup do manželství. Snoubenci mohou vstoupit do stavu manželského i v našem kostele. Doporučujeme, aby si žadatelé o církevní sňatek v našem kostele co nejdříve rezervovali termín. U této příležitosti obdržíte potřebné informace a budete seznámeni s dalším postupem. Před samotným sňatkem je třeba absolvovat pohovor s pastorem.

 

 

Večeře Páně je dalším milostivým skutkem našeho Boha (svátostí), ve kterém přijímáme tělo a krev Pána Ježíše Krista, abychom takto osobně prožili odpuštění našich hříchů. Ke společné slavnosti Večeře Páně se scházíme v rámci bohoslužeb dle rozpisu kalendáře.

Samozřejmě jsou i situace, kdy ze zdravotních, rodinných či osobních důvodů chce někdo přijmout Večeři Páně v jiném termínu. Rádi tedy přijedeme a vysloužíme Večeři Páně i osobám, které nejsou schopny přijít do shromáždění a přesto touží po této svátosti. V takových případech prosíme o kontakt.

 

 

 

Pohřby. Za našeho života prožíváme i těžké chvíle ztrát a loučení s milovanými lidmi. I v těchto chvílích chceme stát při vás. Dříve, než se vydáte zařizovat obřad na pohřební službu, kontaktujte pastora.

 

 

 

 

Pastorace. Péče o lidi a mezilidské vztahy je hlavní pole pastorační činnosti. Je výrazem zájmu o druhého, setkání se s ním a také jeho informování. Posláním pastorace je přispívat k řešení konkrétních problémů konkrétních lidí ve světle a síle evangelia.

Pastorace představuje doprovod v různých životních situacích. Může mít různé formy. Od společně stráveného času a informování o sboru přes krátké čtení a rozhovor nad daným textem, společné modlení. Pastorace se přizpůsobuje konkrétnímu člověku v jeho konkrétní situaci. Takové rozhovory jsou důvěrné a sborový pastor je povinen dodržovat mlčenlivost (zpovědní tajemství).

 

Máte-li zájem o pastorační návštěvu nebo pastorační rozhovor v prostorách sboru, či jinde, neváhejte se obrátit na sborového pastora.

Taktéž ve výše uvedených situacích můžete oslovit sborového pastora.

> kontakty <