SAM, 23. ročník – SAMARITÁN

Letošní SAM se konal již po 23. Tentokrát téma se jmenovalo SAMARITÁN. Obsahově vycházel z biblického příběhu Samaritána, jehož ústřední myšlenka spočívá v nezištné pomoci druhým. Toto téma vnímali organizátoři jako akuální. Celé téma se pak prolínalo v jednotlivých částech programu, tzn. semináře, bohoslužby, workshopy aj. Večer se pak konaly koncerty, např. Šansonika nebo uskupeni Qai. Mezi hosty jsme pak přivítali Víta Vursta, Zuzanu Kasalovou nebo Davida Biernota. Worshopy pak byly taneční, rukodělné, přehlídka hasičů nebo prezenta Červeného kříže. Dětský program pak zajišťoval KOPR, spolek. Program byl velmi napaditý a obsáhlý. Program byl samozřejmě mnohem více obsáhlejší, ale ne všechno se dá vypsat. Byl to krásně strávený čas. Akci připravil spolek Benjamín Orlová.

Fotografie naleznete zde.