Koncert Gymnázia v Orlové

Dne 13.6.2013 proběhl koncert Smíšeného pěveckého sboru Gymnázia v Orlové,

Komorního sboru DAJŠ, DPS Kopretina a Mládežnického sboru K.Dvořáčka.