Sborová novoroční slavnost

Vždy příjemnou chvílí je setkání členů sboru. Tentokrát se konalo počátkem nového roku 2012. Sborovníci se setkali na Novoroční sborové slavnosti 6.1.2012.

Tématem setkání bylo „S Jonášem chci utéct…“ a biblické slovo si pro nás připravil kurátor sboru v Písku – Petr Plachta.

Na tomto setkání jsme zároveň zavzpomínali na uběhlý rok 2011. Pomocí nám k tomu byla fotografická prezentace. Společný čas jsme strávili soutěžemi a tradičním lámáním oplatků s přáním všeho dobrého do nového roku.

Nedílnou součástí byl také výběr verše na rok 2012.

Několik fotografií ze setkání si můžete prohlédnout zde.