Lutherova růže

Lutherův erb je známější pod názvem LUTHEROVA RŮŽE

a je oficiálním symbolem Slezské církve evangelické a.v.

Lutherrose3
Černý kříž v červeném srdci je v centru života křesťana. Představuje víru v Ukřižovaného Ježíše Krista. Tato víra je pramenem skutečného štěstí a smyslu života.

Bílá růže symbolizuje Boží pokoj, radost a útěchu, kterých se dostává křesťanovi skrze víru.

Modrá plocha znamená nebe, symbolizuje počátek nebeské radosti, kterou má věřící už nyní v Pánu Ježíši.

Zlatý kruh po obvodu nemá začátek ani konec. Symbolizuje věčné štěstí v Božím království, které převyšuje všechny radosti pozemského života a světa.

Erb bývá doplněn nápisem „VIVIT“, což v překladu je „žije“ a odkazuje na Vzkříšeného, který zemřel za naše hříchy a nyní žije, Má připomínat křesťanům, že věří v živého Pána Ježíše Krista.