Světový den modliteb za Anglii, Wales a Severní Irsko

První březnový pátek v roce 2022 patřil tradičně Světovému dnu modliteb. Tentokrát modlitby byly byly věnovány Anglii, Walesu a Severnímu Irsku. V návaznosti na současnou situaci válečného konfliktu na Ukrajině, byly modlitby taktéž věnovány všem obětem a celé situaci na Ukrajině. Program tradičně připravil výbor žen zahraničních zemí a programu v našem prostředí se ujaly naše dívky a ženy ze sboru. Byl připraven nádherný obsah programu, který nabídl připravenou liturgii, informace o zemích a krátké slovo pastora. Nechybělo taktéž občerstvení typické pro země, za které jsme se modlili. Krásným zpestřením modlitební chvíle bylo vystoupení ženského pěveckého sboru z Albrechtic.

Fotografie ze setkání naleznete zde.