Rok 2017

2017 – ROK REFORMACE
28.12.2017 Návštěva seniorů v domovech Pohoda a Vesna
23.12.2017 Vánoční slavnost pro děti
22.12.2017 Betlémské světlo pro Orlovou
10.12.2017 Adventní koncert Zaolzie a Hejnał Echo
08.12.2017 Vánoční koncert Permoníku a Cimbálové muziky Tolar
24.11.2017 Lady Club „Nestihám… a proto se jdu modlit!“
20.10. – 22.10.2017 Víkendový pobyt pro děti – Na pašerácké stezce
07.10.2017 Koncert Martina Kociánová a Trio Amadeus
10.09.2017 Sborový zájezd – Partizanska Ľupča
03.09.2017 Rozloučení s prázdninami
10.08. – 13.08.2017 SAM – „JÁSÁM“
23.07. – 30.07.2017 Stanový tábor – Světlo v temnotě“
24.06.2017 Koncert Jan a Liselotte Rokyta
09.06.2017 Noc kostelů
28.05.2017 Slavnost Konfirmace
13.05.2017 Setkání manželských párů
07.05.2017 Jubileum kurátora sboru Pavla Bužka
07.05.2017 Zlatá svatba – Manželé Zielinovi
07.04. – 09.04.2017 Víkendový pobyt pro děti
26.03.2017 Seniorátní reformační bohoslužba
03.03.2017 Světový den modliteb za Kubu
29.01.2017 Ekumenická bohoslužba
08.01.2017 Novoroční sborová slavnost