Projekt Kostel pro všechny

Projekt Kostel pro všechny - Až před oltář! 01V roce 2014 mohl sbor realizovat projekt Kostel pro všechny – až před oltář!, a to díky získané dotaci z Nadace OKD ve výši 211.000 Kč. Celkové náklady na projekt se vyšplhaly na konečných 363.397 Kč. Obsahem projektu bylo především zvýšení komfortu a bezpečnosti návštěvníků během bohosluřeb a kulturních aktivit v kostele. Byla vytvořena místnost pro děti s maminkami, bylo nainstalováno stabilní projekční plátno v kostele, byly nainstalovány chybějící topné panely v lavicích kostela, byly vytvořeny úložné prostopry v zakristiích a v neposlední řadě byla proveděna rekontrukce tří lustrů v kostele. Na opravě lustrů se také podílel nadační fond působící při kostele. Celá akce vedla k velké spokojenosti navštěvníků kostela.

Několik fotografií z realizace kostela najdete zde.