Žehnání motorkářů

Byl krásný slunečný den, ptáci zpívali a začínal se sobotní den. Již zdálky byl slyšet burácivý zvuk motorek blížících se ke kostelu. V sobotu 8.5. 2021 opět motorkáří na svých mašinách přijeli ke kostelu, aby si odvezli požehnání do nadcházející motorkářské sezóny.

Pro přítomné byla připravena krátká pobožnost v kostele se svědectvím Tomáše Bužka a slovem místního faráře Vladislava Szkandery. Poté následovalo osobní setkání pastora s jednotlivými motorkáři, kterým udělil požehnání.

Fotografie naleznete zde.