Přístavba fary – proč to děláme…

Kostel pro všechny – fara pro všechny

Když se podíváme do historie Farního sboru SCEAV v Orlové (evangelický kostel v Orlové), zjistíme, že v Orlové kromě evangelického kostela stály ještě další budovy na pozemcích farnosti. Byla to velká farní budova a sborový dům s estrádním sálem s kapacitou 150 lidí. Žel doba minulá farnímu sboru nepřála a rozsáhlá těžba uhlí nakonec rozhodla o osudu těchto budov. Po úsilí sboru byla postavena nová farní budova typu OKAL s přístavbou pro sborový sál, garáž a toalety. Původní radost z nové budovy časem v průběhu let vystřídalo zklamání. Budova nebyla adekvátní náhradou a kvalitou byla na nízké úrovni. Sborový sál byl postaven jako podkrovní prostor o rozměrech 8 x 8 m. Toalety měly nevyhovující vstupy. V průběhu let bylo do farní budovy několikrát investováno (zateplení, plastová okna, částečná výměna vodoinstalace a elektroinstalace).

Farní sbor tedy přistoupil k pokračování rekonstrukce těchto v dnešní době nevyhovujících prostor.


Samotná rekonstrukce má několik fází.

→ První fáze (realizována v roce 2020) zahrnuje umývárnu, čtyři sprchové kouty, pět toalet a nové pisoáry. Prostor je bezbariérový a taktéž přizpůsoben pro potřeby maminek s dětmi (přebalovaní pult). Dále bylo nutné instalovat nový septik. S vizí do budoucích let byla zároveň instalovaná retenční nádoba na dešťovou vodu.

→ Druhá fáze pak zahrnuje rozšíření sborového sálu, výstavbu garáže, kterou bylo nutné uvolnit pro prostory nových toalet a v neposlední řadě výstavbu dalších potřebných prostor pro sborový život.


Proč realizujeme zmíněný projekt?

V duchu naplňování hesla farního sboru „Kostel pro všechny“ chceme, aby kostel, farní budova a celý areál kolem budov sloužil jako místo pro setkávání. To se již děje v rámci různých akcí a aktivit jako jsou jednorázové jednodenní akce, koncerty, slavnosti, aktivity pro děti a mládež, tábory, festivaly SAM a další příležitostné akce. V průběhu roku je návštěvnost obrovská. Rozsáhlý prostor u kostela je s krásnou přírodou plné zeleně a klid mimo sídlištní výstavbu velkým přínosem pro farní sbor, neboť přitahuje spoustu lidí.


Aktuální informace k průběhu rekonstrukce (2. fáze)

Co se ještě na podzim zdálo nemožné, právě se děje. Náš sbor se připravuje k realizaci druhé etapy projektu přístavby farní budovy. Získali jsme příslib dotace z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie! Co to znamená? Dovolíme si shrnout základní informace do 10 bodů.

Finance z Evropských fondů pokryjí zcela zásadní část nákladů na přístavbu v řádu několika milionů korun.

Nyní finišuje administrativní příprava projektu. Původní žádost jsme vypracovali v roce 2017, nyní jsou pro nás finance z evropských fondů připravené a žádost je nutné aktualizovat.

Stavební práce bychom chtěli zahájit na jaře letošního roku.

Dokončení stavby předpokládáme na jaře roku 2022.

V první etapě jsme v roce 2020 postavili nové a větší koupelny se sprchami, toalety a bezbariérové WC. Byly položeny základy pro přístavbu. Byl umístěn nový septik a retenční nádoba pro využití dešťové vody.

V rámci druhé etapy vznikne: nová klubovna s novým vybavením, sborový sál tak bude dvakrát větší, než je teď, nová garáž a kancelář, sklad, sanitární místnost a schodiště. Velkým přínosem bude to, že ze sálu dojdeme po schodech přímo do suterénu k toaletám.

V okolí fary proběhne výsadba zeleně.

Evropský projekt předpokládá, že v novém sále budou probíhat kroužky a zájmové aktivity pro děti. Na jejich realizaci budeme spolupracovat se základními školami z Orlové. Kroužky pro děti by měly v prostorách a v okolí nové přístavby probíhat nejméně po dobu 5 let, budou zaměřeny na biologii, ekologii, pozorování přírody.

Dotace pokryje zásadní část nákladů. Přesto je před námi dofinancování projektu.

Tato zpráva je pro náš sbor radostí a zároveň závazkem a výzvou. Prosíme o modlitby za zdárný průběh realizace přístavby farní budovy!

 

Děkujeme, že jste dočetli do tohoto místa!

V případě, že Vás zaujalo naše úsilí v našem orlovském farním sboru, budeme vděčni za podporu, přízeň a za finanční pomoc, kterou můžete zaslat na účet sboru. Dary je možné zasílat na číslo účtu: 2800165662/2010, zpráva pro příjemce: „nanovo“. Velmi děkujeme.

Taktéž Vás velmi rádi přivítáme u nás „na kopci“ a se vším seznámíme. Další dotazy nebo nabídky jiné pomoci můžete směřovat na email farního sboru: orlova@sceav.cz.

 

Děkujeme za Vaši laskavou pomoc a podporu !!


Galerie z proběhlé rekonstrukce – 1. fáze (realizovaná v roce 2020)

 

V roce 2020 jsme dokončili první fázi projektu a to i díky podpoře církevního fondu GAW, SCEAV a Nadace OKD. Nadaci OKD děkujeme za grantový příspěvek, z něhož byl pořízen bojler na teplou vodu (kapacita 500 l), tolik potřebný pro hygienu dětí a mládeže během pobytových akcí.