Modlitba za děti a dorost

Otče nebeský, chceme Tě prosit o děti a dorost v našem sboru, žehnej jim a jejich rodinám.

Dovol jim slyšet Tvé slovo, poznávat Tě a rozvíjet se k tomu nejlepšímu, k čemu jsi je stvořil.

Buď přítomen na setkáních dorostu, povzbuzuj tyto mladé teenagery k víře a naplněnému životu.

Amen.