Kostel pro všechny – online

Je to již rok, kdy náš Farní sbor SCEAV v Orlové započal své působení na sociální síti YouTube. K tomuto účelu založil YouTube kanál Kostel pro všechny. Co nás k tomu motivovalo? Odpověď může už znít otřepaně, ale je pořád (bohužel) aktuální. Doba covidová přinesla mnohá omezení a poznali jsme to také i my v našem sboru. Lavice v kostele osiřely a častokrát na bohoslužbách byl jen náš pastor Vladislav Szkandera a pomocný personál… Rozhodnutí bylo jasné! Jako Kostel pro všechny je nutné přijmout výzvu a vstoupit do dalších míst online prostoru a být nablízku lidem, kteří o to stojí. To znamenalo prvotní investice a získání zkušeností. Po zaškolení jsme začali vysílat online bohoslužby. Velmi nás potěšil velký zájem i podpora na dalších sociálních sítích, kde jsme informovali o živém vysílání z bohoslužeb. Počet odběratelů YouTube kanálu začal stoupat. Postupně jsme se zdokonalovali, přesto máme ještě před sebou dlouhou cestu k dokonalosti.

Další výzvou bylo online vysílání koncertů. Koncerty, které byly vždy oblíbené a které se nemohly konat… To bylo pro nás velké sousto. Ve spolupráci s xtelivizí jsme nakonec mohli realizovat dva krásné koncerty: Koncert Smíšeného vokálního sexteta Permoník a Karvinského vokálního kvarteta Quadricinium a Pěvecký recitál Evy Dřízgové-Jirušové a Patricie Janečkové. Vše se podařilo!

Rádi bychom Vás pozvali ke sledování našeho YouTube kanálu Kostel pro všechny. Pokud se stanete odběrateli, neunikne Vám žádná novinka. Jeho obsah je v současnosti velmi bohatý. Najdete zde archív bohoslužeb, záznamy již zmíněných koncertů a také Slova naděje pro každý den (krátké myšlenky různých farářů církve). Součástí je také archív zajímavých seminářů a přednášek pronesených během letního festivalu SAM, který pořádá Benjamín Orlová, z. s.

Závěrem chceme poděkovat všem, kdo nám fandí. Za podporu, kdy jsme mohli rozjet online vysílání. Velký dík patří Nadaci OKD, která podpořila farní sbor v rámci projektu „Online v kostele – audiovizuální vybavení“. Náš start v online prostoru byl s podporou nadace mnohem jednodušší. Děkujeme!

Těšíme se na Vás, a to nejen v online prostoru!

www.orlovasceav.cz

www.youtube.com/kostelprovsechny

www.facebook.com/orlovasceav