Biblické verše na rok 2022

Jak už je zvykem našeho farního sboru, na bohoslužbách v poslední den roku, byly vybrány biblické verše na rok 2022. Smyslem tohoto losování veršů je, že chceme i v roce 2022 plnit Boží vůli, jak to od nás žádá Pán Bůh. Výběr verše je tak pro nás odhalením této Boží vůle a zároveň nasměrováním do celého roku. Činíme tak s pokorou a v modlitbách.

 

Biblický verš pro sbor:

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol,

a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

Evangelium Matouše 6,26

 

Biblický verš pro spolek Benjamín Orlová:

Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.

Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá.

Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá.

Žalmy 3,4-6

 

Biblický verš pro Nadační fond Přátel kulturní památky Kostel SCEAV v Orlové:

 Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže.

Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.

Žalmy 147,10-11